www-wizerunekprofesjonalisty-pl_Magdalena Kołecka_030-Edit-3

Mecenas Magdalena Kołecka

Jestem wspólnikiem i założycielem Kancelarii. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, handlowym oraz w prawie nieruchomości. Wielokrotnie doradzałam przy transakcjach sprzedaży firm oraz nieruchomości. Uczestniczyłam w licznych projektach infrastrukturalnych, w tym z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Brałam udział w odzyskiwaniu wierzytelności na rzecz konsorcjum banków i funduszy zagranicznych w kwocie przenoszącej 500 mln EUR. Swoje doświadczenie zdobywałam jako prawnik w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in. w założonej w Paryżu Gide Loyrette Nouel oraz londyńskiej Eversheds. Ukończyłam Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną we współpracy z University of Florida. Władam biegle językiem angielskim, a także posługuję się językiem francuskim.

Kancelaria

Mecenas dr Mariusz Sandomierski

Jestem wspólnikiem w Kancelarii. Jako doktor nauk prawnych specjalizuję się w prawie gospodarczym oraz wspólnotowym. Jestem doradcą prawnym uczestniczącym w pracach spółek handlowych, w tym jako członek ich władz. Jestem ekspertem w dziedzinie inwestycji bezpośrednich na rynek polski, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki (konwencjonalnej i odnawialnej). Uczestniczyłem w tym zakresie w projektach inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 150 mln EUR. Posiadam bogate doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami. Jestem także specjalistą w dziedzinie skarg obywateli polskich do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Władam biegle językiem angielskim i posługuję się językiem rosyjskim.

Kancelaria

Karolina Kowalczyk

Jestem aplikantką radcowską w OIRP w Warszawie. Specjalizuję się w prawie cywilnym procesowym, reprezentując klientów w sądach w obronie ich praw. Głównym przedmiotem mojej aktywności w kwestiach procesowych jest dochodzenie należności w sprawach o zapłatę. W swojej praktyce zajmuję się również zagadnieniami związanymi z prawem cudzoziemców. Władam biegle językiem angielskim.

DA70725D-2D75-450C-9380-450818664C37

Alicja Cegielska-Rola

Jestem aplikantką radcowską OIRP Wrocław. Obecnie działam w Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu . Jestem specjalistką od umów, corporate law i RODO. Pracuję dla globalnych klientów. Na studiach prowadziłam stowarzyszenie Your Choice Association, byłam polską delegatką na unijnej konferencji młodzieżowej. 
Biegle władam językiem angielskim. 

Beata Krzyżanowska - zdjęcie

Beata Krzyżanowska

Jestem absolwentką UKSW w Warszawie na kierunku Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych. Specjalizuję się w umowach gospodarczych, ochronie danych osobowych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie administracyjnym. 

Radca Prawny Katarzyna Skoczylas

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. 

Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz w prawie nieruchomości. Zajmuję się analizą prawną nieruchomości, uczestniczę w negocjacjach zakupu nieruchomości, sporządzam umowy najmu. Biorę udział w projektach deweloperskich. W ramach działności pro publico bono przez wiele lat współpracowałam z Fundacją Instytut na Rzecz Państwa Prawa, gdzie udzielałam porad prawnych uchodźcom.