Kancelaria

Mecenas Magdalena Kołecka

Jestem wspólnikiem i założycielem Kancelarii. Specjalizuję się w prawie gospodarczym, handlowym oraz w prawie nieruchomości. Wielokrotnie doradzałam przy transakcjach sprzedaży firm oraz nieruchomości. Uczestniczyłam w licznych projektach infrastrukturalnych, w tym z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Brałam udział w odzyskiwaniu wierzytelności na rzecz konsorcjum banków i funduszy zagranicznych w kwocie przenoszącej 500 mln EUR. Swoje doświadczenie zdobywałam jako prawnik w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in. w założonej w Paryżu Gide Loyrette Nouel oraz londyńskiej Eversheds. Ukończyłam Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną we współpracy z University of Florida. Władam biegle językiem angielskim, a także posługuję się językiem francuskim.

Kancelaria

Mecenas dr Mariusz Sandomierski

Jestem wspólnikiem w Kancelarii. Jako doktor nauk prawnych specjalizuję się w prawie gospodarczym oraz wspólnotowym. Jestem doradcą prawnym uczestniczącym w pracach spółek handlowych, w tym jako członek ich władz. Jestem ekspertem w dziedzinie inwestycji bezpośrednich na rynek polski, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki (konwencjonalnej i odnawialnej). Uczestniczyłem w tym zakresie w projektach inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 150 mln EUR. Posiadam bogate doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami. Jestem także specjalistą w dziedzinie skarg obywateli polskich do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Władam biegle językiem angielskim i posługuję się językiem rosyjskim.

Kancelaria

Karolina Kowalczyk

Jestem aplikantką radcowską w OIRP w Warszawie. Specjalizuję się w prawie cywilnym procesowym, reprezentując klientów w sądach w obronie ich praw. Głównym przedmiotem mojej aktywności w kwestiach procesowych jest dochodzenie należności w sprawach o zapłatę. W swojej praktyce zajmuję się również zagadnieniami związanymi z prawem cudzoziemców. Władam biegle językiem angielskim.

Kancelaria

Aleksandra Hajdukiewicz

Jestem aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję się w prawie handlowym, obsłudze corporate governance i compliance, zwłaszcza z zakresu RODO, AML i prawa pracy. Zajmuję się również zagadnieniami związanymi z prawem o stowarzyszeniach. Ukończyłam Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez Uniwersytet Warszawski wraz z Univeristy of Georgia i Emory School of Law. Biegle władam językiem angielskim.

Kancelaria

Oliwia Kruczyńska

Jestem Junior Associate w Kancelarii oraz finalizuję studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuję się w zagadnieniach z dziedziny prawa handlowego oraz procedury cywilnej. Jako członkini zespołu Kancelarii pomagam w koordynacji działań międzynarodowych podmiotów w polskich realiach prawnych, zarówno z perspektywy biznesowej, jak i procedury sądowej. Wiodącym przedmiotem mojej aktywności jest obsługa prawna podmiotów korporacyjnych w szczególności z zakresu prawa handlowego. Władam biegle językiem angielskim.