Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników do końca września 2020?

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, większość spółek powinna była sporządzić sprawozdanie do 31 marca i w ciągu kolejnych trzech miesięcy zatwierdzić je podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Tzw. Tarcza Antykryzysowa i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło w życie 31 marca 2020 r. zmieniło te terminy. W przypadku podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czyli m.in. spółek z o.o. obowiązki zarówno sporządzenia, jak i zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych zostają przesunięte o trzy miesiące.

Oznacza to, że jeśli rok obrotowy w spółce z o.o. pokrywał się z rokiem kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania, który mijał 31 marca 2020 r. zostaje przesunięty na 30 czerwca 2020 r. Rozporządzenie weszło w życie w ostatnim dniu na sporządzenie sprawozdania na podstawie dotychczasowych przepisów, więc podmioty, które nie dokonały tego obowiązku zyskały dodatkowe trzy miesiące na jego dopełnienie.

Jednocześnie, termin na zatwierdzenie sprawozdania, który jest równoznaczny z terminem na przeprowadzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostaje przesunięty z 30 czerwca na 30 września 2020 r. Należy zaznaczyć, że jest to termin końcowy i jeśli spółki mają możliwość, mogą zorganizować ZZW wcześniej, np. w formie elektronicznej, która aktualnie jest możliwa nawet, gdy umowa spółki tego nie przewiduje.

O możliwościach przeprowadzenie zgromadzenia wspólników online piszemy więcej w załączonym artykule: https://kolecka.pl/2020/03/26/zgromadzenie-wspolnikow-sp-z-o-o-na-whatsappie-praktyczne-rozwiazania-dla-nowoczesnego-biznesu/

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.