Jakie podmioty będą podlegać nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? – cykl dotyczący zmian w przepisach o AML

Jakie zmiany planowane są w Ustawie o AML? Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją z cyklu dotyczącego zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.