Q&A: Corporate Policy – czy spadek obrotów w grupie kapitałowej może stanowić przyczynę niewypłacenia premii pracownikowi w spółce zależnej?

Spadek obrotów jako przyczyna niewypłacenia pracownikowi premii regulaminowej funkcjonuje inaczej w zależności od tego czy mówimy o spółce zależnej, czy całej grupie kapitałowej. W dzisiejszym artykule opowiemy o tym więcej!

Czy program dobrowolnych odejść może zastąpić zwolnienia grupowe?

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest w gruncie rzeczy pozaustawowym regulaminem, definiującym tryb rozwiązania stosunku pracy z grupą pracowników w oparciu o porozumienie stron. Zgodnie z tezą przedstawioną przez Sąd Najwyższy w jednym z jego orzeczeń, pracodawca może wprowadzić PDO, zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych i tym samym uniknąć rygorów...

Zwolnienia drogą mailową

Dla wielu firm prowadzących działalność w czasie wciąż panującej epidemii oznacza przejście do pracy online i domowego biura. Oznacza to również, że trudne decyzje, takie jak rozwiązanie umowy o pracę, muszą być podejmowane w trybie on-line. Obowiązujące przepisy można jednak dostosować do nowych technologii, co daje pracodawcy narzędzia do efektywnego...

Twoi pracownicy pracują zdalnie – musisz uwzględnić to w ewidencji czasu pracy!

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem o charakterze informacyjnym, ciążącym na pracodawcy. W przypadku reorganizacji dotychczasowego modelu świadczenia pracy i przestawienia jej na tryb zdalny, pracodawca nie jest zwolniony z dopełniania tego obowiązku i co więcej, powinien w sposób szczególny zadbać o właściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika.