Czy muszę udostępnić Policji dane osobowe moich pracowników?

Odpowiedź raczej nie będzie zaskakująca – to zależy. Zasadniczo, wszelkie dane, które pracodawca otrzymuje od pracownika mogą być wykorzystywane głównie dla celów prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Udostępnienie danych Policji ma uzasadnienie w przypadku, gdy mają one związek z prowadzonym aktualnie postępowaniem.

Zasady przekazywania danych pracowników mogą być odmienne, gdy o ich udostępnienie wnoszą różne organy publiczne. Co zrobić, gdy Policja chce od pracodawcy dane pracowników? Co powinien zrobić przełożony w takim przypadku?

Otrzymując wniosek (który Policja może przesłać zarówno w tradycyjnej formie listu lub elektronicznie na adres e-mail pracodawcy), należy upewnić się, że zwiera on:

  • podstawę prawną żądania,
  • uzasadnienie żądania.

Jeżeli tak, pracodawca musi udostępnić Policji dane pracowników.

Wskazówka! Chcąc zabezpieczyć swoje interesy, sporządź protokół udostępniania danych, w którym wskażesz:

  • zakres danych,
  • organ wnioskujący,
  • podstawę prawną wskazaną przez Policję,
  • dane policjanta, który zawnioskował o udostępnienie
  • oraz podpisy obu stron.

W takiej sytuacji często pojawia się kolejne pytanie, czy muszę informować pracownika o przekazaniu jego danych Policji? Tym razem odpowiedź jest prostsza – nie. Pracodawca nie musi informować pracownika ani o tym, że jego dane osobowe zostały udostępnione Policji, ani o zakresie przekazanych informacji.


Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kancelarii Kołecka i Wspólnicy