Jak złożyć wniosek do KRS, gdy sąd jest zamknięty?

Poniżej prezentujemy rozwiązania, z których może skorzystać firma, aby w obecnej sytuacji złożyć wniosek w rejestrze KRS.

Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, sądy zawiesiły przyjmowanie interesantów, więc najczęstszy sposób złożenia wniosku w biurze podawczym jest obecnie niemożliwy. Istnieją jednak inne sposoby dostarczenia wniosku do sądu.

Po pierwsze, jeśli firma została założona za pośrednictwem systemu s24, ma ona możliwość wnioskowania o wpis również poprzez system. Wydaje się, że jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ wniosek jest przygotowywany online, a następnie podpisywany przez reprezentantów podpisami elektronicznymi. Należy pamiętać, że ten sposób ma zastosowanie tylko do firm założonych za pośrednictwem s24, które dotychczas składały wnioski jedynie przez system.

Jeśli nie ma możliwości skorzystania z s24, wniosek powinien być przygotowany w sposób tradycyjny. Formularze KRS i niezbędne załączniki można przygotować w formie papierowej i podpisać odręcznie. W przypadku spółek reprezentowanych przez więcej niż jedną osobę lub bez pełnomocnika umocowanego do składania dokumentów rejestrowych, jest to problematyczne i najpewniej zajmie więcej czasu niż zwykle, ale po pokonaniu takiej przeszkody wniosek może zostać wysłany pocztą do sądu. Pamiętaj, aby wysłać go w formie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj również, że wniosek powinien być opłacony! Dokonaj wpłaty przelewem i dołącz do wniosku potwierdzenie przelewu.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p.