Jaki wpływ ma Brexit na obywateli Wielkiej Brytanii prowadzących działalność gospodarczą w Polsce?

Wraz z dniem 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej i obecnie powinna być traktowana jako państwo trzecie. Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewiduje jednak okres przejściowy, który będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Okres przejściowy tak naprawdę ma na celu przygotowanie się do zmian oraz zapewnienie czasu na prowadzenie negocjacji z Unią co do kształtu przyszłych relacji. W trakcie trwania okresu przejściowego co do zasady Wielka Brytania jest traktowana nadal jako państwo członkowskie (z wyjątkiem reprezentacji w instytucjach unijnych).

Dla przedsiębiorców oznacza to tyle, że do końca roku 2020 nic nie ulegnie zmianie – relacje między Unią Europejską a Wielką Brytanią pozostają takie same jak dotychczas.

Po zakończeniu okresu przejściowego kształt relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią nie jest jeszcze znany. Wielka Brytania i Unia Europejska zobowiązały się do prowadzenia negocjacji co do warunków współpracy handlowej, więc wszystko będzie zależało od przyszłej umowy o wolnym handlu.

Pewne jest to, że od dnia 1 stycznia 2021 roku współpraca między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie wyglądała inaczej niż dzisiaj.

Komisja Europejska powoli przygotowuje przedsiębiorców do zmian poprzez sporządzanie not dedykowanych poszczególnym zagadnieniom, które ukazują konsekwencje zakończenia okresu przejściowego dla przedsiębiorców niezależnie od wyników negocjacji umowy o wolnym handlu. Noty te można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en.

Będziemy na bieżąco śledzić negocjacje prowadzone między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Autorka: Karolina Kowalczyk, aplikantka radcowska