Nowelizacja KSH z perspektywy Zarządu cz.3 – business judgement rule (zasada biznesowej oceny sytuacji)

Business judgement rule to zasada odpowiedzialności Członków Zarządu zaczerpnięta z prawa amerykańskiego. Na jej podstawie spółka będzie mogła pociągnąć Członka Zarządu do odpowiedzialności dopiero w momencie, gdy na podstawie przygotowanych opinii, analiz czy informacji będzie można obiektywnie stwierdzić, że Członek Zarządu przekroczył granice uzasadnionego ryzyka gospodarczego, postępując w sposób nielojalny wobec spółki.

W związku z powyższym, de facto dojdzie do złagodzenia odpowiedzialności Członków Zarządu.

Spółka (tzn. zarząd oraz wspólnicy) powinna gromadzić dokumenty w postaci analiz, opinii, ekspertyz etc., które w przyszłości będą mogły stanowić dowód na to, że dany Członek Zarządu w podejmowanych przez siebie decyzjach kierował się interesem firmy lub nie.

W związku z powyższym warto, aby każdy aktualny Zarząd, a nawet wspólnicy, dbali o gromadzenie tego typu informacji w celach biznesowej oceny sytuacji spółki.

Prace nad opisywaną przez nas nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone. Kancelaria będzie informować Państwa o wszelkich zmianach w swoich mediach społecznościowych, tzn. LinkedIn oraz Facebook!

Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p