Nowe wskazówki ws. przekazywania danych osobowych do państw spoza UE

W lipcu 2020 roku TSUE rozstrzygnął głośną sprawę Schrems II, której wyrok w praktyce unieważnił Tarczę Prywatności (Privacy Shield), która dotychczas była podstawą przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej. W konsekwencji tego wyroku, organy UE podjęły pracę nad przygotowaniem nowych wytycznych dla legalnego i bezpiecznego przekazywania danych do państw trzecich, takich jak np. USA.

Jednym z efektów tych prac jest przygotowany przez Komisję Europejską projekt decyzji wykonawczej w sprawie standardowych klauzul umownych (tzw. SCC) oraz projekt nowych klauzul. Zaproponowany przez KE projekt jest istotną sugestią dla organizacji przetwarzających dane oraz pomaga w określeniu ich obowiązków w zakresie zarządzania danymi w zależności od roli danej organizacji.

Z dokumentem można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/789gg

Do 10 grudnia projekt poddany będzie publicznym konsultacjom, a zapewne z początkiem 2021 roku opracowana zostanie jego ostateczna forma, która następnie przekazana zostanie pod głosowanie państw członkowskich. Niemniej jednak, już teraz warto zapoznać się z projektem, jeśli Państwa firma przekazuje dane osobowe do państw trzecich.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka Law Firm