Q&A: Corporate Policy – czy spadek obrotów w grupie kapitałowej może stanowić przyczynę niewypłacenia premii pracownikowi w spółce zależnej?

Q: Czy spadek obrotów w grupie kapitałowej może stanowić przyczynę niewypłacenia premii pracownikowi w spółce zależnej?

A:. Warto zwrócić uwagę na fakt, że spadek obrotów jako przyczyna niewypłacenia pracownikowi premii regulaminowej funkcjonuje inaczej w zależności od tego czy mówimy o spółce zależnej, czy całej grupie kapitałowej.

Spadek obrotów w grupie kapitałowej nie powinien stanowić „przesłanki negatywnej” wypłaty premii regulaminowej pracownikowi w spółce zależnej z dwóch powodów.

  1. Zapis w Corporate Policy (Regulaminie) o nie wypłaceniu premii regulaminowej pracownikowi może okazać się bezskuteczny, a po stronie pracownika powstanie roszczenie do pracodawcy o wypłatę należnego wynagrodzenia (premia regulaminowa wliczana jest do wynagrodzenia pracownika). Przeważnie grupa kapitałowa składa się ze spółek działających na różnych rynkach, czy nawet w różnych branżach. Wobec tego, spadek obrotów w związku z trudną sytuacją ekonomiczną na jednym rynku nie zawsze przekłada się na negatywną sytuację innego podmiotu z grupy. Co więcej, spółki dominujące często symulują spadki obrotów poprzez dokonywanie sztucznych transferów pomiędzy spółkami zależnymi.
  2. Ponadto, taki zapis w Corporate Policy może spowodować nawet pociągnięcie do odpowiedzialności wspólnika spółki dominującej. Sąd w skrajnych przypadkach korzysta z rozwiązania zwanego przebiciem welonu korporacyjnego, a polegającemu na sprawdzeniu, czy właściciel firmy poprzez nadużywanie jej podmiotowości prawnej (np. symulowanie wzrostu lub spadku obrotów poprzez transfery pomiędzy spółkami zależnymi) nie dąży do obejścia prawa i swoich obowiązków wobec pracowników. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia, rzeczywisty właściciel może zostać podciągnięty do odpowiedzialności w związku z popełnieniem wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

Jeśli interesuje Cię kwestia ustalenia regulaminu premiowania w zakresie samodzielnie działającej spółki, zapraszamy do artykułu: Czy pracodawca może nie wypłacić premii za 2019 rok z powodu koronawirusa? 

Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p