Jakie zmiany zostaną wprowadzone w projekcie Ustawy o AML?

Jeśli twoja firma prowadzi działalność z zakresu m.in.:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • prowadzenia wirtualnego biura,
  • tworzenia osób prawnych lub pełnienia funkcji członka zarządu,

warto upewnić się, czy podlega ona obowiązkom wynikającym z ustawy o AML, tj. czy powinna dokonywać weryfikacji i raportowania w zakresie identyfikacji klientów i dokonywanych transakcji. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy, co istotnie wpłynie na zakres przygotowań do wdrożenia nowych przepisów w firmach, podlegających jej zakresowi.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rady Legislacyjnej, dotyczącą poszczególnych przepisów nowelizacji ustawy, wdrażającej V Dyrektywę AML. Jest ona cenną wskazówką zarówno co do dalszych zmian w projekcie, jak i sugestią interpretacyjną w raportowaniu i odpowiednim dokumentowaniu oraz gromadzeniu informacji dot. klientów i transakcji już aktualnie. Jest też przydatna w projektowaniu wewnętrznych polityk AML.

https://www.gov.pl/web/radalegislacyjna/opinia-z-29-maja-2020-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-oraz-niektorych-innych-ustaw

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie prawni) sp.p.