Zawieszona fikcja doręczenia, a wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie wypowiedzenia, wobec nieodebrania przesyłki pocztowej przez pracownika, z perspektywy swojej skuteczności nie jest do końca klarowną sytuacją. Kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej modyfikowały zasady dotychczas funkcjonującego domniemania, tj. fikcji doręczenia przesyłki po jej dwukrotnym awizowaniu. Do dzisiaj wśród komentatorów wskazanych przepisów, istnieje spór w związku z ich zastosowaniem co do przesyłek, których nadawcą nie jest sąd, komornik, organ ścigania czy podmiot dokonujący kontroli podatkowej.

Natomiast, istnieje rozwiązanie pozwalające na skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę[1] na odległość – za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zgodnie z brzmieniem art. 78 [1] Kodeksu cywilnego kwalifikowany podpis elektroniczny[2] został zrównany z podpisem tradycyjnym. Oznacza to, że tego typu podpisem możemy opatrywać wszelkiego rodzaju dokumenty – nawet te powstałe na gruncie prawa pracy.

Wysłanie skanu wypowiedzenia umowy o pracę, za pomocą korespondencji e-mail, nie wywołuje skutków prawnych. Jednak, jeśli takie wypowiedzenie opatrzone jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym umowa zostaje skutecznie rozwiązana.

Mając na uwadze powyższe, ewentualne zawieszenie funkcjonowania fikcji doręczenia w związku z COVID-19, nie ma dla pracodawcy znaczenia, a umowa o pracę z pracownikiem unikającym stawienia się do biura w celu otrzymania wypowiedzenia, może zostać skutecznie rozwiązana.

Przeczytaj wpis sprzed kilku miesięcy, w którym kompleksowo wyjaśniliśmy kwestię zwolnienia drogą mailową!


Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p.


[1] W treści niniejszego artykułu poruszamy kwestię wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą kwalifikowanego podpisu, jednak za pomocą takiego certyfikatu możliwe jest również rozwiązanie innych umów, tj. np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

[2] Nie można mylić go z podpisem ePuap, który jest jedynie podpisem urzędowym, nieposiadającym kwalifikowanego certyfikatu. W związku z tym umowa opatrzona podpisem ePuap nie wywołuje skutków prawnych.