Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika?

Rozpoczynając proces rekrutacji należy pamiętać, że zakres danych, których można wymagać od kandydata do pracy różni się od katalogu danych zbieranych od pracownika. Kluczowym dla przepisem, zgodnie z którym należy kierować się gromadząc dane, jest art. 221 Kodeksu pracy.

Zgodnie z przywołaną regulacją, jako pracodawca możesz żądać od kandydata do pracy następujących informacji:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe,
 • wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, ale tylko jeśli jest to niezbędne do wykonywania określonej pracy.

Dopiero decydując się na zatrudnienie kandydata, czyli w momencie zawarcia umowy o pracę, katalog danych rozszerza się o następujące kategorie:

 • adres zamieszkania,
 • nr PESEL lub jeśli pracownik go nie posiada – rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • inne dane osobowe pracownika oraz jego rodziny, jeśli jest to konieczne dla korzystania ze szczególnych uprawnień wynikających z prawa pracy,
 • wykształcenie i przebieg zatrudnienia, jeśli w procesie rekrutacji nie było podstawy do ich żądania,
 • numer rachunku płatniczego, jeśli pracownik nie zawnioskował o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Jeśli przepisy wymagają dodatkowych informacji na temat pracownika (np. potwierdzenia szczególnych uprawnień do wykonywania pracy), również możesz ich żądać na tej podstawie.

Należy również pamiętać, że art. 221 KP nie jest jedyną podstawą przetwarzania danych kandydatów i pracowników. Inne kategorie danych możesz pozyskiwać za ich zgodą lub z ich inicjatywy. Oznacza to, że jeśli kandydat do pracy w swoim CV zamieści informacje np. o uzyskanych certyfikatach lub przebiegu zatrudnienia, możesz te dane przyjąć. Wyłączna inicjatywa kandydata do pracy lub pracownika jest zaś podstawą do pozyskiwania danych biometrycznych oraz szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. pochodzenia rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych). Jedynym wyjątkiem są informacje dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, których nie można pozyskiwać od pracowników i kandydatów do pracy, o ile do pracy na danym stanowisku nie wymagają tego przepisy szczególne.

W przypadku konieczności wyrażenia zgody przez kandydata, jej brak lub wycofanie nie mogą rodzić negatywnych konsekwencji, zwłaszcza w postaci odmowy zatrudnienia, wypowiedzenia umowy o pracę lub jej wypowiedzenia przez pracodawcę.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka Law Firm

98 Comments

 1. buy tadalafil no rx

  buy tadalafil no rx

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 2. help writing a argumentative essay

  help writing a argumentative essay

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 3. i need help writing an essay

  i need help writing an essay

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 4. write my essay generator

  write my essay generator

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 5. cheapest custom essays

  cheapest custom essays

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 6. help writing scholarship essays

  help writing scholarship essays

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 7. best custom essay writers

  best custom essay writers

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 8. college admission essay writing service

  college admission essay writing service

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 9. legit essay writing services

  legit essay writing services

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 10. essay writers toronto

  essay writers toronto

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 11. admission college essay help

  admission college essay help

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 12. services essay

  services essay

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 13. buy essays online reviews

  buy essays online reviews

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 14. writing essay help

  writing essay help

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 15. cheap essays online

  cheap essays online

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 16. graduate school essay writing service

  graduate school essay writing service

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 17. oxycodone online pharmacy no prescription

  oxycodone online pharmacy no prescription

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 18. online pharmacy no prescription adipex

  online pharmacy no prescription adipex

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 19. cialis pharmacy uk

  cialis pharmacy uk

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 20. online pharmacy soma watson

  online pharmacy soma watson

  Jakich danych możesz wymagać od kandydata do pracy, a jakich dopiero od zatrudnionego pracownika? – Kolecka Law Firm

 21. cialis forms

  cialis forms

  cialis forms

 22. celexa for ocd

  celexa for ocd

  celexa for ocd

 23. remeron dosing

  remeron dosing

  remeron dosing

 24. acarbose storage

  acarbose storage

  acarbose storage

Comments are closed.