Domagasz się zapłaty z tytułu transakcji handlowej? Zabezpiecz swoje roszczenie w uproszczonej procedurze!

Jesteś przedsiębiorcą, który na ścieżce sądowej domaga się od swojego kontrahenta zapłaty i boisz się, że ten w związku z trwającą pandemią straci płynność finansową, czy nawet ogłosi upadłość? Możesz skorzystać z uproszczonej procedury zabezpieczenia swojego roszczenia.