Ministerstwo Finansów przesuwa termin na identyfikację Beneficjenta Rzeczywistego

Ministerstwo Finansów poinformowało o odroczeniu końcowego terminu na zgłoszenie w CRBR.

Od 13 października 2019 roku na wszystkich spółkach (z wyjątkiem spółki partnerskiej) ciąży obowiązek identyfikacji i zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z ustawą, nowo powstała spółka ma 7 dni na zgłoszenie, pozostałe zaś 6 miesięcy od dnia uruchomienia CRBR. Oznacza to, że termin na zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego mija 13 kwietnia 2020 r.

Jednak aktualna sytuacja poniekąd wymusiła zmiany w ustawodawstwie. W tzw. Tarczy Antykryzysowej, która weszła w życie 31 marca 2020 r. znalazła się regulacja dotycząca przesunięcia terminu zgłoszenia do CRBR do 13 lipca 2020 r. Zatem spółki zyskają dodatkowe trzy miesiące na wywiązanie się z tego obowiązku.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów ma to zmniejszyć bieżące obciążenia logistyczne i finansowe.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka i Wspólnicy (Radcowie Prawni) sp.p.