Domagasz się zapłaty z tytułu transakcji handlowej? Zabezpiecz swoje roszczenie w uproszczonej procedurze!

Jesteś przedsiębiorcą, który na ścieżce sądowej domaga się od swojego kontrahenta zapłaty i boisz się, że ten w związku z trwającą pandemią straci płynność finansową, czy nawet ogłosi upadłość? Od stycznia 2020 roku, na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, możesz skorzystać z uproszczonej procedury zabezpieczenia swojego roszczenia.

Uproszczona procedura pozwala na zabezpieczenie roszczenia w postaci np. zablokowania środków na rachunku bankowym kontrahenta, aby ten w momencie wydania prawomocnego wyroku był w stanie zwrócić ci zasądzoną kwotę.

W klasycznej procedurze, żądający zabezpieczenia musi uprawdopodobnić istnienie roszczenia oraz interesu prawnego. O ile uprawdopodobnienie roszczenia jest względnie prostym do dowiedzenia przed sądem – wystarczy przedstawić m. in. umowę zawartą pomiędzy podmiotami oraz wystawione faktury, na podstawie których dochodzimy należnej zapłaty- o tyle wskazanie na interes prawny wymaga przedstawienia wyczerpującej argumentacji. Obecna sytuacja gospodarcza, ze względu na swoją precedensowość, nie ułatwia przedsiębiorcy udowodnienia, że jego obawy o przyszłą wypłacalność dłużnika są realne.

Zgodnie z nową regulacją, przedsiębiorca – powód w przypadku, gdy wartość transakcji handlowej nie przekracza PLN 75 000,00, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu płatności minęły co najmniej 3 miesiące – nie musi uprawdopodabniać istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Wystarczy, że złożysz we właściwym sądzie jedynie wniosek o udzielenie zabezpieczenia, do którego dołączysz umowę i fakturę oraz właściwie opłacisz wniosek. 

Przestawiona regulacja niesie ze sobą wiele udogodnień, ale i budzi wątpliwości. Niemniej z całą pewnością uproszczenie procedury zabezpieczenia w relacjach b2b, o względnie niskiej wartości transakcji, umożliwia przedsiębiorcom efektywne dochodzenie zaległych świadczeń.

Autorka: Oliwia Kruczyńska, Junior Associate w Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna (Radcowie Prawni) sp.p.