Czy program dobrowolnych odejść może zastąpić zwolnienia grupowe?

Program dobrowolnych odejść (dalej: PDO) jest w gruncie rzeczy pozaustawowym regulaminem, definiującym tryb rozwiązania stosunku pracy z grupą pracowników w oparciu o porozumienie stron. Zgodnie z tezą przedstawioną przez Sąd Najwyższy w jednym z jego orzeczeń, pracodawca może wprowadzić PDO, zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych i tym samym uniknąć rygorów...