Czy pracodawca może monitorować pocztę elektroniczną pracownika?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest twierdząca przy spełnieniu kryteriów Kodeksu Pracy oraz RODO.

  1. Pracodawca może monitorować pocztę elektroniczną pracowników, gdy niezbędne jest to do:
  2. zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy,
  3. właściwego użytkowania narzędzi pracy.

Powyższe kryteria mogą dotyczyć np. weryfikacji właściwego podziału obowiązków, kontroli korzystania ze sprzętu służbowego do celów prywatnych lub niezwiązanych z obowiązkami służbowymi.

Jednocześnie, kontrolując pocztę elektroniczną pracodawca powinien dołożyć należytej staranności, aby nie naruszyć:

  • tajemnicy korespondencji pracownika,
  • lub jego innych dóbr osobistych.

Może to powodować wątpliwości praktyczne w przypadku kontroli poczty pracownika, pracodawca nie może otwierać lub czytać korespondencji, której oznaczenie lub np. początkowa treść, świadczy o jej prywatnym charakterze.

Rozwiązaniem minimalizującym ryzyko naruszenia tajemnicy korespondencji, ale również korzystania przez pracownika z poczty elektronicznej w celach prywatnych jest zamieszczenie odpowiedniej klauzuli informującej o warunkach korzystania z poczty w Regulaminie pracy lub np. zaoferowanie pracownikom odrębnej sieci WIFI, która nie będzie podlegała monitorowaniu.

Należy pamiętać, że kontrola – jej metody, zakres i cel – zasadniczo nie wymaga zgody pracownika, ale konieczne jest uprzednie poinformowanie o jej przeprowadzeniu.

Autorka: Aleksandra Hajdukiewicz, aplikantka radcowska, associate w Kołecka Law Firm